СТОП НАСИЉУ

27.02.2017. и 28.02.2017. године инспектори  Управе криминалистичке полиције, 6. oдељења – Одељења за сузбијање малолетничке деликвенције су одржали низ едукативних предавања ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда. Предавања су предвиђена са планом превентивних активности које у континуитету спроводи МУП Србије а све са циљем превенције мололетничког преступништва.

Ученици су на овим предавањима могла бити упозната са следећим темама:

  • Вршњачко насиље (пети разред)
  • Електронско насиље (шести разред)
  • Специфична кривична дела за децу школског узраста (седми разред)
  • Васпитне мере, налози и казне предвиђене за малолетничке извршиоце кривичких дела (осми разред)

Циљ предавања је да се ученици упознају са могућим облицима  насиља у њиховом окружењу и узрасту, као и са последицама деликвентног и насилног понашања.