Драги осмаци, 

рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на основу бодова остварених успехом током школовања (максимално 70) и бодова стечених на малом матури (максимално 30). За упис у специјализоване средње школе приликом рангирања узимају се и бодови које сте стекли учествовањем и освајањем награда на неком од такмичења на државном или међународном нивоу.

Бодови који се добијају за успех рачунају се на следећи начин:

 • успех из шестог разреда множи се са четири,
 • успех из седмог и осмог разреда множе се са пет,
 • сабирањем ова три броја добија се износ бодова за успех у школи.

Завршни испит траје три дана:

Први дан – српски, односно матерњи језик
Други дан – математика
Трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)

Сва три теста носе максимално 30 бодова, а сваки појединачно највише 10 бодова. Овакав начин бодовања примењује се од школске 2017/2018. године. 

Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освајали награде на такмичењима из предмета у осмом разреду.

Успеси на међународним такмичењима носе највише бодова:

Прво место – 20 бодова
Друго место – 18 бодова
Треће место – 14 бодова

Успеси на републичким такмичењима носе:

Прво место – 8 бодова
Друго место – 6 бодова
Треће место – 4 бода

Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова.

Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе “Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили више бодова на завршном испиту.

osmak2

Процедура уписа у средње школе

 • Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа.
 • Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед написаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Неке од препорука су да се на листу напише минимум десет школа, од двадесет колико је највише. 
 • Када се попуњава листа, прво што се уписује је шифра образовног профила и она се преписује из конкурса који је објавило Министарство просвете, баш онако како је тамо написана. Једна од честих грешака је исписивање слова у шифри ћирилицом иако је у конкурсу написана латиницом. Након исписивања, обавезно проверити да ли је шифра тачно написана.
 • Приликом попуњавања листе потребно је погледати колико су ученици ранијих година имали бодова при упису на одређене профиле, чиме се стиче јаснија слика о шансама да се дете упише на неки од жељених профила.
 • Битно је нагласити да не постоји универзална таблица или тачан број бодова који су потребни за упис ученика на неки од смерова, већ то зависи од интересовања ученика као и броја бодова које су освојили.

Након предавања листе жеља, чека се распоред ученика, односно редослед кандидата за упис у средње школе. 

osmak1

Документа за упис

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Сведочанства последња три разреда основне школе
 • Уверење о положеном завршном испиту
 • Сведочанства последња три разреда основне школе
 • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)
 • Дипломе о освојеним наградама

ВОДИЧ ЗА ИЗБОР ЗАНИМАЊА

Драги осмаци, уколико још увек имате недоумице око тога коју школу желите да упишете и чиме желите да се бавите у будућности, на сајту ВОДИЧ ЗА ОСНОВЦЕ можете урадити упитнике и тестове који вам могу помоћи у одлучивању.

Водич можете преузети ОВДЕ у пдф формату.   СРЕЋНО!

Teстове и збирке задатака са предходних завршних испита можете погледати на страници

ЗАВРШНИ ИСПИТ!!!