ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Физичко – техничко обезбеђење

 

ПОСТАВЉЕНО 25. 8. 2017.

 

ОДЛУКА – Физичко – техничко обезбеђење 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење (измена и допуна) 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

 

„Излети за пети и шести разред“ (предмет набавке обликован је у II партије) за I партију: Екскурзија-излет за пети разред (јесен 2017. и пролеће 2018.)

„Излети за пети и шести разред“ (предмет набавке обликован је у II партије) за II партију: Екскурзија-излет за шести разред (јесен 2017. и пролеће 2018.),

„Извођење наставе у природи“ за I партија: Настава у природи Дивчибарe

„Извођење наставе у природи“ за II партију: Настава у природи у Сокобањи

„Извођење наставе у природи“ за III партију: Настава у природи на Златибору

„Извођење наставе у природи“ за IV партија: Настава у природи на Тари

„Извођење наставе у природи“ за V партију: Настава у природи на Копаонику

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ за I партију: Дводневна екскурзија Пролом бања

„Екскурзија за седми и осми разред“ (предмет набавке обликован је у II партије) за II партија: Тродневна екскурзија Тара

ПОСТАВЉЕНО 12. 6. 2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ИЗМЕНА)- Извођење наставе у природи

ПОСТАВЉЕНО 5. 6. 2017.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Излет за пети и шести разред
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Излет за пети и шести разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Екскурзија за седми и осми разред
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Екскурзија за седми и осми разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење наставе у природи
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење наставе у природи

 

ПОСТАВЉЕНО 29. 11. 2016.

Услуге извођења једнодневне екскурзије за пети разред са ручком (Сремски Карловци, Фрушка гора, Нови Сад) 

 

Услуге извођења једнодневне екскурзије за пети разред са ручком (Бања Ковиљача, Тршић, Манастир Троноша) 

 

Услуге извођења једнодневне екскурзије за шести разред са ручком (Манастир Манасија, манастир Раваница, Ресавска пећина, водопад Велики Бук) 

 

Услуге извођења једнодневне екскурзије за шести разред са ручком (Бранковина, Ваљево-Тешњар, Муселимов конак- Струганик) 

 

Услуге извођења дводневне екскурзије за седми разред (Доњи Милановац, ХЕ Ђердап, Лепенски вир и Ромулијанум) 

 

Услуге извођења тродневне екскурзије за осми разред (Зларибор, Тара-Шарганска осмица) 

 

Услуге извођења наставе у природи (Рудник) 

 

Услуге извођења наставе у природи (Кушићи) 

 

Услуге извођења наставе у природи (Златибор) 

 

Услуге извођења наставе у природи (Брзеће) 

 

Електрична енергија 

 

ПОСТАВЉЕНО 2. 11. 2016.

 

ОДЛУКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

ПОСТАВЉЕНО 19. 10. 2016.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Електрична енергија
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Електрична енергија

 

ПОСТАВЉЕНО 6. 10. 2016.

 

ОДЛУКА – Физичко – техничко обезбеђење 

 

ПОСТАВЉЕНО 27. 9. 2016.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење (измена и допуна) 

 

ПОСТАВЉЕНО 26. 9. 2016.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

 

ПОСТАВЉЕНО 20. 7. 2016.

 

ОДЛУКА 1 – Услуга извођење екскурзије 
ОДЛУКА 2 – Услуга извођење наставе у природи 

ПОСТАВЉЕНО 12. 7. 2016.

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 1 – Услуга извођење екскурзије 
ПОЈАШЊЕЊЕ 2 – Услуга извођење наставе у природи 

ПОСТАВЉЕНО 16. 6. 2016.

 

ПОЈАШЊЕЊЕ – Услуга извођење наставе у природи 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ИЗМЕНА) – Услуга извођење наставе у природи
 

ПОСТАВЉЕНО 13. 6. 2016.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуга извођењe екскурзије 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Услуга извођење екскурзијe

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуга извођење наставе у природи 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Услуга извођење наставе у природи

 

ПОСТАВЉЕНО 02. 6. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ – Набавка готових ланч пакета

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Набавка готових ланч пакета

 

ПОСТАВЉЕНО 23. 5. 2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Физичко – техничко обезбеђење

 

ПОСТАВЉЕНО 20. 5. 2016.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Набавка готових ланч пакета

 

ПОСТАВЉЕНО 9. 5. 2016.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Физичко – техничко обезбеђење

 

 

ПОСТАВЉЕНО 6. 4. 2016.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Набавка готових ланч пакета
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка готових ланч пакета

 

 

ПОСТАВЉЕНО 4. 5. 2016.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Физичко – техничко обезбеђење

 

 

ПОСТАВЉЕНО 24. 4. 2016.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

 

 

ОБАВЕШТЕЊE 11.3.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 2 – услуге извођења jeднодневне екскурзије за ученике петог разреда (Тршић, Троноша)

 

ОБАВЕШТЕЊE 3.3.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 2 – услуге извођења наставе у природи (Дивчибаре)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ – Набавка електронске и рачунарске опреме

ОБАВЕШТЕЊE 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

 

 

ОДЛУКА 30.01.2016. 

ОДЛУКА – Набавка електронске и рачунарске опреме

ОБАВЕШТЕЊА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 1 – услуге извођења наставе у природи (Рудник)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 2 – услуге извођења наставе у природи (Дивчибаре)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 3 – услуге извођења наставе у природи (Златибор)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 4 – услуге извођења наставе у природи (Тара)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 5 – услуге извођења наставе у природи (Копаоник)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења наставе у природи (Рудник)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике петог разреда (Нови Сад, Сремски Карловци)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 3 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда (Манасија, Раваница)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 4 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда (Бранковина)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике петог разреда( Нови Сад, Сремски Карловци)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда (Бранковина)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 1 – услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 2 – услуге извођења тродневне екскурзије за ученике осмог разреда
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења тродневне екскурзије за ученике осмог разреда