Обавештавамо вас да у оквиру пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, за школску 2017/2018. годину уџбенике добијају:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
  • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

  • за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остварење социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума.

Ако ученик остварује право по више основа, а један је основ је стицање основношколског образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану, уџбенике добија по том основу.

Рок за пријављивање, на нивоу школе, је до 15. априла 2017. године.