ПОСТАВЉЕНО 27. 9. 2016.

 

notebookКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење (измена и допуна) 

 
 

ПОСТАВЉЕНО 26. 9. 2016.

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

 

ПОСТАВЉЕНО 16. 6. 2016.

 

winter_mountain_region

ПОЈАШЊЕЊЕ – Услуга извођење наставе у природи 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ИЗМЕНА) – Услуга извођење наставе у природи

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 13. 6. 2016.

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуга извођењe екскурзије 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Услуга извођење екскурзијe
 
 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуга извођење наставе у природи 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Услуга извођење наставе у природи

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 02. 6. 2016.

 

winter_mountain_region

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ – Набавка готових ланч пакета
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Набавка готових ланч пакета

 

 

ПОСТАВЉЕНО 20. 5. 2016.

 

winter_mountain_region

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Набавка готових ланч пакета

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 9. 5. 2016.

 

winter_mountain_region

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Физичко – техничко обезбеђење

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 6. 4. 2016.

 

hill_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Набавка готових ланч пакета
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка готових ланч пакета

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 4. 5. 2016.

 

hill_region

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Физичко – техничко обезбеђење

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 24. 4. 2016.


winter_mountain_region
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊE 

 

winter_mountain_region

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

 

 

 

ОДЛУКА 30.01.2016. 

 

home_garden

ОДЛУКА – Набавка електронске и рачунарске опреме

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 

 

winter_mountain_region

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 1 – услуге извођења наставе у природи (Рудник)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 2 – услуге извођења наставе у природи (Дивчибаре)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 3 – услуге извођења наставе у природи (Златибор)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 4 – услуге извођења наставе у природи (Тара)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 5 – услуге извођења наставе у природи (Копаоник)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења наставе у природи (Рудник)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике петог разреда (Нови Сад, Сремски Карловци)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 3 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда (Манасија, Раваница)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 4 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда (Бранковина)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике петог разреда( Нови Сад, Сремски Карловци)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда (Бранковина)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 1 – услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 2 – услуге извођења тродневне екскурзије за ученике осмог разреда
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења тродневне екскурзије за ученике осмог разреда

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 2 

 

winter_mountain_region

ПОЈАШЊЕЊЕ 2- Набавка електронске и рачунарске опреме

 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 

 

winter_mountain_region

ПОЈАШЊЕЊЕ – Набавка електронске и рачунарске опреме

 

 

 

ОДЛУКА 

 

winter_mountain_region

ОДЛУКА – Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 26.12. 2015. 

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Набавка електронске и рачунарске опреме

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка електронске и рачунарске опреме

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 25.12. 2015. 

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Радови на санацији и реконструкцији објекта школе (измена и допуна)

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ-Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 22.12. 2015. 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ-Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

 

 

ПОСТАВЉЕНО 18.12. 2015. 

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 21.10. 2015. 

 

home_garden

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Електрична енергија

 

 

 

ИЗМЕЊЕНО 9.10. 2015. 

 

home_garden

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Електрична енергија (измена и допуна)

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 7.10. 2015. 

 

hill_regionПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Eлектрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Електрична енергија

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 1.9. 2015. 

 

home_garden
Jавна набавка мале вредности радова Извођење подополагачких радова у ОШ“Бранко Радичевић“

 

ПОСТАВЉЕНО 13.8. 2015. 

 

home_garden

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 23-ОУ-ОС/15

 

 

 

   

ИЗМЕЊЕНО 24. 7. 2015. 

 

home_garden

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење наставе у природи

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење ескурзије за 5. и 6. разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење ескурзије за 7. и 8. разред

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 23. 7. 2015. 

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење подополагачких радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење подополагачких радова

 

 

 

   ПОСТАВЉЕНО 17. 7. 2015. 

 

home_garden

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење наставе у природи

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење наставе у природи
hill_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење ескурзије за 5. и 6. разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење ескурзије за 5. и 6. разред

 

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење ескурзије за 7. и 8. разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење ескурзије за 7. и 8. разред

 

   ПОСТАВЉЕНО 8. 7. 2015. 

notebookПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Krečenje unutrašnjosti škole
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Krečenje unutrašnjosti škole

 

  ИЗМЕЊЕНО 25. 4. 2015.

 

home_garden

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБРОКА – РУЧКА И УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 1. 4. 2015.

 

winter_mountain_region
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење обејеката
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Физичко – техничко обезбеђење обејеката

 

 

settingsПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБРОКА – РУЧКА И УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБРОКА – РУЧКА И УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

 

ИЗМЕЊЕНО 13. 2. 2015.

 

home_garden

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 8.РАЗРЕД, Златибор, Тара – Шарганска осмица у априлу 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 8.РАЗРЕД, Златибор, Тара – Шарганска осмица у априлу 2015.

 

ИЗМЕЊЕНО 11. 2. 2015.

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 6.РАЗРЕД, мaнастир Манасија и Ресавска пећина у мају 2015.

 

ПИТАЊA И ОДГОВОРИ,

 

 

ИЗМЕЊЕНО 31. 1. 2015.

 

home_garden

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 8.РАЗРЕД, Златибор, Тара – Шарганска осмица у мају 2015.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 8.РАЗРЕД, Златибор, Тара – Шарганска осмица у мају 2015.

 

hill_regionПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД, Сремски Карловци-Фрушка Гора, Нови Сад (април 2015.)

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД, Сремски Карловци-Фрушка Гора, Нови Сад (април 2015.)

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 6.РАЗРЕД, мaнастир Манасија и Ресавска пећина у мају 2015.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 6.РАЗРЕД, мaнастир Манасија и Ресавска пећина у мају 2015.

 

park

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ИЗВОЂЕЊЕ ДВОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 7.РАЗРЕД, Доњи Милановац, Лепенски Вир и Ромулијанум у мају 2015.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ДВОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 7.РАЗРЕД, Доњи Милановац, Лепенски Вир и Ромулијанум у мају 2015.

 

home_garden

ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА НАБАВКУ 8-ПУ-ПС/14 i 7-ПУ-ПС/14

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА НАБАВКУ 8-ПУ-ПС/14 i 7-ПУ-ПС/14

 

 

notebook

 

ПИТАЊE ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 4-ОУ-ОС/14, 5-ОУ-ОС/14, 6-ОУ-ОС/14, 7-ОУ-ОС/14, 8-ОУ-ОС/14,

 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕСКУРЗИЈЕ

mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 1.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 1.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

park

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 3.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 3.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

hill_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 4.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 4.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 2.РАЗРЕД, ДИВЧИБАРЕ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 2.РАЗРЕД, ДИВЧИБАРЕ

 

home_garden

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 1.РАЗРЕД, ЗЛАТИБОР

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 1.РАЗРЕД, ЗЛАТИБОР

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

engineer

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

 

 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

settings

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЕЛ.ЕНЕРГИЈА

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛ.ЕНЕРГИЈА

 

 

ШКОЛСКИ ОБРОК

coffee_break

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ШКОЛСКИ ОБРОК

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ШКОЛСКИ ОБРОК

 

notebook

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ