winter_mountain_region

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Физичко – техничко обезбеђење

 
 
 

ПОСТАВЉЕНО 25. 8. 2017.

 

winter_mountain_region

ОДЛУКА – Физичко – техничко обезбеђење 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење (измена и допуна) 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

 

winter_mountain_region
„Излети за пети и шести разред“ (предмет набавке обликован је у II партије) за I партију: Екскурзија-излет за пети разред (јесен 2017. и пролеће 2018.)

„Излети за пети и шести разред“ (предмет набавке обликован је у II партије) за II партију: Екскурзија-излет за шести разред (јесен 2017. и пролеће 2018.),

„Извођење наставе у природи“ за I партија: Настава у природи Дивчибарe

„Извођење наставе у природи“ за II партију: Настава у природи у Сокобањи

„Извођење наставе у природи“ за III партију: Настава у природи на Златибору

„Извођење наставе у природи“ за IV партија: Настава у природи на Тари

„Извођење наставе у природи“ за V партију: Настава у природи на Копаонику

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ за I партију: Дводневна екскурзија Пролом бања

„Екскурзија за седми и осми разред“ (предмет набавке обликован је у II партије) за II партија: Тродневна екскурзија Тара

ПОСТАВЉЕНО 12. 6. 2017.

winter_mountain_region
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ИЗМЕНА)- Извођење наставе у природи

ПОСТАВЉЕНО 5. 6. 2017.

 

winter_mountain_region
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Излет за пети и шести разред
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Излет за пети и шести разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Екскурзија за седми и осми разред
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Екскурзија за седми и осми разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење наставе у природи
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење наставе у природи

 

ПОСТАВЉЕНО 29. 11. 2016.

winter_mountain_region

Услуге извођења једнодневне екскурзије за пети разред са ручком (Сремски Карловци, Фрушка гора, Нови Сад) 

 

Услуге извођења једнодневне екскурзије за пети разред са ручком (Бања Ковиљача, Тршић, Манастир Троноша) 

 

Услуге извођења једнодневне екскурзије за шести разред са ручком (Манастир Манасија, манастир Раваница, Ресавска пећина, водопад Велики Бук) 

 

Услуге извођења једнодневне екскурзије за шести разред са ручком (Бранковина, Ваљево-Тешњар, Муселимов конак- Струганик) 

 

Услуге извођења дводневне екскурзије за седми разред (Доњи Милановац, ХЕ Ђердап, Лепенски вир и Ромулијанум) 

 

Услуге извођења тродневне екскурзије за осми разред (Зларибор, Тара-Шарганска осмица) 

 

Услуге извођења наставе у природи (Рудник) 

 

Услуге извођења наставе у природи (Кушићи) 

 

Услуге извођења наставе у природи (Златибор) 

 

Услуге извођења наставе у природи (Брзеће) 

 

Електрична енергија 

 

ПОСТАВЉЕНО 2. 11. 2016.

winter_mountain_region

ОДЛУКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

ПОСТАВЉЕНО 19. 10. 2016.

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Електрична енергија
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Електрична енергија

 

ПОСТАВЉЕНО 6. 10. 2016.

winter_mountain_region

ОДЛУКА – Физичко – техничко обезбеђење 

ПОСТАВЉЕНО 27. 9. 2016.

 

notebookКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење (измена и допуна) 

 

ПОСТАВЉЕНО 26. 9. 2016.

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

 

ПОСТАВЉЕНО 16. 6. 2016.

 

winter_mountain_region

ПОЈАШЊЕЊЕ – Услуга извођење наставе у природи 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ИЗМЕНА) – Услуга извођење наставе у природи

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 13. 6. 2016.

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуга извођењe екскурзије 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Услуга извођење екскурзијe

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуга извођење наставе у природи 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Услуга извођење наставе у природи

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 02. 6. 2016.

 

winter_mountain_region

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ – Набавка готових ланч пакета
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Набавка готових ланч пакета

 

 

ПОСТАВЉЕНО 20. 5. 2016.

 

winter_mountain_region

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Набавка готових ланч пакета

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 9. 5. 2016.

 

winter_mountain_region

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Физичко – техничко обезбеђење

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 6. 4. 2016.

 

hill_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Набавка готових ланч пакета
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка готових ланч пакета

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 4. 5. 2016.

 

hill_region

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Физичко – техничко обезбеђење

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 24. 4. 2016.


winter_mountain_region
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Физичко – техничко обезбеђење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊE 

 

winter_mountain_region

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

 

 

 

ОДЛУКА 30.01.2016. 

 

home_garden

ОДЛУКА – Набавка електронске и рачунарске опреме

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 

 

winter_mountain_region

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 1 – услуге извођења наставе у природи (Рудник)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 2 – услуге извођења наставе у природи (Дивчибаре)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 3 – услуге извођења наставе у природи (Златибор)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 4 – услуге извођења наставе у природи (Тара)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 5 – услуге извођења наставе у природи (Копаоник)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења наставе у природи (Рудник)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике петог разреда (Нови Сад, Сремски Карловци)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 3 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда (Манасија, Раваница)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 4 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда (Бранковина)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике петог разреда( Нови Сад, Сремски Карловци)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог разреда (Бранковина)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 1 – услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Партија 2 – услуге извођења тродневне екскурзије за ученике осмог разреда
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА појединачни уговор 1 – услуге извођења тродневне екскурзије за ученике осмог разреда

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 2 

 

winter_mountain_region

ПОЈАШЊЕЊЕ 2- Набавка електронске и рачунарске опреме

 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 

 

winter_mountain_region

ПОЈАШЊЕЊЕ – Набавка електронске и рачунарске опреме

 

 

 

ОДЛУКА 

 

winter_mountain_region

ОДЛУКА – Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 26.12. 2015. 

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Набавка електронске и рачунарске опреме

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка електронске и рачунарске опреме

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 25.12. 2015. 

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Радови на санацији и реконструкцији објекта школе (измена и допуна)

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ-Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 22.12. 2015. 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ-Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

 

 

ПОСТАВЉЕНО 18.12. 2015. 

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Радови на санацији и реконструкцији објекта школе

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 21.10. 2015. 

 

home_garden

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Електрична енергија

 

 

 

ИЗМЕЊЕНО 9.10. 2015. 

 

home_garden

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Електрична енергија (измена и допуна)

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 7.10. 2015. 

 

hill_regionПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Eлектрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Електрична енергија

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 1.9. 2015. 

 

home_garden
Jавна набавка мале вредности радова Извођење подополагачких радова у ОШ“Бранко Радичевић“

 

ПОСТАВЉЕНО 13.8. 2015. 

 

home_garden

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 23-ОУ-ОС/15

 

 

 

   

ИЗМЕЊЕНО 24. 7. 2015. 

 

home_garden

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење наставе у природи

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење ескурзије за 5. и 6. разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење ескурзије за 7. и 8. разред

 

 

 

ПОСТАВЉЕНО 23. 7. 2015. 

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење подополагачких радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење подополагачких радова

 

 

 

   ПОСТАВЉЕНО 17. 7. 2015. 

 

home_garden

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење наставе у природи

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење наставе у природи
hill_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење ескурзије за 5. и 6. разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење ескурзије за 5. и 6. разред

 

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење ескурзије за 7. и 8. разред

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Извођење ескурзије за 7. и 8. разред

 

   ПОСТАВЉЕНО 8. 7. 2015. 

notebookПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Krečenje unutrašnjosti škole
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Krečenje unutrašnjosti škole

 

  ИЗМЕЊЕНО 25. 4. 2015.

 

home_garden

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБРОКА – РУЧКА И УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

 

 

ПОСТАВЉЕНО 1. 4. 2015.

 

winter_mountain_region
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Физичко – техничко обезбеђење обејеката
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Физичко – техничко обезбеђење обејеката

 

 

settingsПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБРОКА – РУЧКА И УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБРОКА – РУЧКА И УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

 

ИЗМЕЊЕНО 13. 2. 2015.

 

home_garden

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 8.РАЗРЕД, Златибор, Тара – Шарганска осмица у априлу 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 8.РАЗРЕД, Златибор, Тара – Шарганска осмица у априлу 2015.

 

ИЗМЕЊЕНО 11. 2. 2015.

 

winter_mountain_region

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 6.РАЗРЕД, мaнастир Манасија и Ресавска пећина у мају 2015.

 

ПИТАЊA И ОДГОВОРИ,

 

 

ИЗМЕЊЕНО 31. 1. 2015.

 

home_garden

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 8.РАЗРЕД, Златибор, Тара – Шарганска осмица у мају 2015.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 8.РАЗРЕД, Златибор, Тара – Шарганска осмица у мају 2015.

 

hill_regionПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД, Сремски Карловци-Фрушка Гора, Нови Сад (април 2015.)

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД, Сремски Карловци-Фрушка Гора, Нови Сад (април 2015.)

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 6.РАЗРЕД, мaнастир Манасија и Ресавска пећина у мају 2015.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 6.РАЗРЕД, мaнастир Манасија и Ресавска пећина у мају 2015.

 

park

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ИЗВОЂЕЊЕ ДВОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 7.РАЗРЕД, Доњи Милановац, Лепенски Вир и Ромулијанум у мају 2015.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗВОЂЕЊЕ ДВОДНЕВНЕ ЕСКУРЗИЈЕ ЗА 7.РАЗРЕД, Доњи Милановац, Лепенски Вир и Ромулијанум у мају 2015.

 

home_garden

ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА НАБАВКУ 8-ПУ-ПС/14 i 7-ПУ-ПС/14

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА НАБАВКУ 8-ПУ-ПС/14 i 7-ПУ-ПС/14

 

 

notebook

 

ПИТАЊE ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 4-ОУ-ОС/14, 5-ОУ-ОС/14, 6-ОУ-ОС/14, 7-ОУ-ОС/14, 8-ОУ-ОС/14,

 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕСКУРЗИЈЕ

mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 1.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 1.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

park

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 3.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 3.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

hill_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 4.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 4.РАЗРЕД, СОКО БАЊА

 

winter_mountain_region

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 2.РАЗРЕД, ДИВЧИБАРЕ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 2.РАЗРЕД, ДИВЧИБАРЕ

 

home_garden

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 1.РАЗРЕД, ЗЛАТИБОР

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА 1.РАЗРЕД, ЗЛАТИБОР

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

engineer

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

 

 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

settings

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЕЛ.ЕНЕРГИЈА

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛ.ЕНЕРГИЈА

 

 

ШКОЛСКИ ОБРОК

coffee_break

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ШКОЛСКИ ОБРОК

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ШКОЛСКИ ОБРОК

 

notebook

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ