Одељењско веће првих разреда

Председник већа – Ана Крстић                                                        Продужени боравак:    

1. Бојана Матејић        I -1  професор разредне наставе      Наташа Поповић наставник разрeдне наставе
2. Биљана Анђелковић       I -2  професор разредне наставе    
3. Драгана Веселиновић     I -3  професор разредне наставе    
4. Данијела Јанковић I -4  професор разредне наставе Миљана Радосављевић професор разредне наставе
5. Ана Крстић       I -5  професор разредне наставе Јелена Јовић професор разредне наставе
6. Ивана Тирнанић               I -6  наставник разредне наставе  

Наставник енглеског језика:

 1. Надежда Брдар – професор енглеског језика
 2. Наташа Милосављевић – професор енглеског језика
 3. Драгана Недељковић- професор енглеског језика

 Наставник верске наставе:

 1. Миодраг Лучић
 2. Никола Лучић

Стручни сарадници:

 1. Тијана Савић- психолог
 2. Срђан Јончић – педагог
 3. Тања Маљоковић – библиотекар

 

Одељењско веће других разреда

Председник већа – Бранка Матијевић                                                  Продужени боравак:     

1. Оливера  Остојин                     II-1  професор разредне наставе    
2. Аница Алексић                           II-2  професор разредне наставе  Милица Тодоровић професор разредне наставе
3. Кристина Благојевић                 II-3  професор разредне наставе    Милена Цвејић професор разредне наставе)
4. Гордана Раденковић               II-4  професор разредне наставе    
5. Бранка Матијевић                       II-5  професор разредне наставе   Aна Стефановић професор разредне наставе
6. Аџић  Елизабета                     II-6  наставник разредне наставе

Професори енглеског језика:

 1. Весна Грегец
 2. Надежда Брдар

Наставник верске наставе:

 1. Никола Лучић
 2. Миодраг Лучић

Стручни сарадници: 

 1. Тијана Савић- психолог
 2. Срђан Јончић – педагог
 3. Тања Маљоковић – библиотекар

 

Одељењско веће  трећих разреда

Председник већа –    Александра Шундић      

1. Мирјана Мајцан    III  -1  професор разредне наставе    
2. Елијана Настасијевић III  -2  професор разредне наставе
3. Силвана Ђорђевић III  -3  професор разредне наставе    
4. Љиљана Мијаиловић III  -4  наставник разредне наставе    
5. Александра Шундић                           III  -5   професор разредне наставе

Наставници енглеског језика:

 1. Вања Чоловић – професор енглеског језика,
 2. Виолета Јовановић – професор енглеског језика,
 3. Наташа Милосављевић- професор енглеског језика
 4. Драгана Недељковић- професор енглеског језика

Наставник верске наставе:

 1. Никола Лучић
 2. Миодраг Лучић

Стручни сарадници: 

 1. Тијана Савић- психолог
 2. Срђан Јончић – педагог
 3. Тања Маљоковић – библиотекар

 

Одељењско веће четвртих разреда

Председник већа –       Гордана Глигић

1.  Марина Филиповић            IV-1 професор разредне наставе
2.   Сања Бјелица                     IV-2 професор разредне наставе
3.  Сунчица Димитријевић      IV-3 професор разредне наставе
4.  Маја Матушан                       IV-4 професор разредне наставе
5.  Драган Алексић                  IV-5 наставник разредне наставе
6.  Гордана Глигић                  IV-6 наставник разредне наставе
7.  Слађана Златић                 IV-7 професор разредне наставе

Професори енглеског језика:

 1. Вања Чоловић – професор енглеског језика,
 2. Надежда Брдар – професор енглеског језика,

Наставник верске наставе:

 1. Миодраг Лучић

Стручни сарадници: 

 1. Тијана Савић- психолог
 2. Срђан Јончић – педагог
 3. Тања Маљоковић – библиотекар

 

 

Предметна настава