ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА:

Стручно веће страних језика – Александра Филиповић

Стручно веће српског језика – Ивана Марковић

Стручно веће природних наука – Мирјана Стојковић Шуштершић

Стручно веће историје и географије  – Мирослава Марковић        

Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства  – Наташа Милетић

Стручно веће математике – Тања Станковић

Стручно веће музичке културе: Драгана Кукобат

Стручно веће ликовне културе: Клара Криштовец

Стручно веће физичког васпитања: Дамјан Девић

Стручно веће учитеља – Eлијана Настасијевић

 

 ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

 1. разред – Слађана Златић
 2. разред – Бojaна Матејић
 3. разред – Аница Алексић
 4. разред – Елијана Настасијевић
 5. разред – Светлана Дробњак
 6. разред – Скорић Светлана
 7. разред – Ивана Глувић
 8. разред – Даниела Радивојевић

 

ТИМОВИ:

 

Тим за Програм културних активности школе:

 1. Весна Грегец, проф. енглеског језика
 2. Хана Вучићевић, проф. музичке културе
 3. Сања Бјелица, проф. разредне наставе
 4. Бранка Матијевић, проф. разредне наставе, педагошка саветница

 

Стручни актив за развојно планирање:

 1. Тања Ручнов, проф.српског језика
 2. Весна Грегец, проф.енглеског језика
 3. Маријана Костић, проф. ликовне културе
 4. Бранка Матијевић, проф.разредне наставе
 5. Гордана Раденковић, проф.разредне наставе
 6. Мирјана Мајцан, проф. разредне наставе
 7. Слађана Златић, проф.разредне наставе
 8. Срђан Јончић, педагог
 9. Тијана Савић, психолог

 

Тим за самовредновање:

 1. Срђан Јончић, педагог
 2. Драгана Веселиновић, проф. разредне наставе
 3. Љиљана Мијаиловић, проф. разредне наставе
 4. Вања Чоловић, проф. енглеског језика
 5. Маја Медар Цигановић, проф. историје
 6. Наташа Милетић, проф. технике и информатике
 7. Кристина Благојевић, проф. разредне наставе
 8. Нада Вељановски Ковачевић, родитељ

 

Тим за програм заштите животне средине:

 1. Живославка Тирнанић, професор географије
 2. Мирјана Стојковић Шуштершић, професор биологије
 3. Елијана Настасијевић, професор разредне наставе

 

Тим за сарадњу са локалном самоуправом:

 1. Сунчица Димитријевић, проф. разредне наставе
 2. Тања Маљоковић, проф. разредне наставе – библиотекар
 3. Драгана Кукобат, проф. музичке културе

 

Тим за сарадњу са родитељима:

 1. Тијана Савић, психолог
 2. Зоран Алексић, професор физике
 3. Елизабета Аџић,наставник разредне наставе

 

Тим за ИОП:

 1. Милош Јакшић, в.д. директора
 2. Светлана Скорић, помоћник директора
 3. Тијана Савић, психолог
 4. Срђан Јончић, педагог
 5. Марија Солдић Сокић, логопед
 6. Слађана Златић, проф. разредне наставе
 7. Ивана Марковић, проф. српског језика
 8. Невена Миленковић, проф. математике
 9. Слађан Игњатовић, проф. физике

 

Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Тијана Савић, психолог
 2. Срђан Јончић, педагог
 3. Бојана Матејић, професор разредне наставе
 4. Марина Филиповић, професор разредне наставе
 5. Дамјан Девић, проф. физичког васпитања
 6. Ивана Глувић, проф. биологије
 7. Наташа Поповић, наставник разредне наставе
 8. Нада Вељановски Ковачевић, родитељ

 

Одржавање сајта школе:

 1. Наташа Милетић, проф. технике и информатике
 2. Богдан Јованов, проф информатике

 

Школски часопис и Летопис:

 1. Тања Ручнов, проф.српског језика
 2. Слађан Игњатовић, проф. физике

 

Комисија за израду Плана рада школе:

 1. Јакшић Милош, в.д. директора 
 2. Скорић Светлана, помоћник директора
 3. Јончић Срђан, педагог
 4. Тијана Савић, психолог
 5. Милетић Наташа, проф. технике и информатике

 

Црвени крст:

 1. Благојевић Кристина, проф. разредне наставе
 2. Глувић Ивана, проф. биологије

 

Пријатељи деце:

 1. Анђелковић Биљана, проф разредне наставе
 2. Ивана Тирнанић, проф. разредне наставе
 3. Костић Маријана, проф. ликовне културе
 4. Кукобат Драгана, проф музичке културе
 5. Каитовић Гордана, проф. српског језика

 

Радост Европе:

 1. Кукобат Драгана, проф. музичке културе
 2. Вучићевић Хана, проф. музичке културе
 3. Ђуричић Ивана, проф. немачког језика
 4. Зорић Владимир, проф. техничког образовања