ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА:

Стручно веће страних језика – Ивана Ђуричић

Стручно веће српског језика – Гордана Каитовић

Стручно веће природних наука – Зоран Алексић

Стручно веће историје и географије  – Мирослава Марковић        

Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства  – Наташа Милетић

Стручно веће математике – Тања Станковић

Стручно веће музичке културе: Драгана Кукобат

Стручно веће ликовне културе: Клара Криштовец

Стручно веће физичког васпитања: Дамјан Девић

Стручно веће учитеља – Eлијана Настасијевић

 

 ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА:

 1. разред – Ана Крстић
 2. разред – Бранка Матијевић
 3. разред – Александра Шундић
 4. разред – Гордана Глигић
 5. разред – Скорић Светлана
 6. разред – Ивана Глувић
 7. разред – Даниела Радивојевић
 8. разред – Светлана Дробњак

 

ТИМОВИ:

 

Тим за Програм културних активности школе:

 1. Весна Грегец, професорка енглеског језика
 2. Хана Вучићевић, професорка музике
 3. Сања Бјелица, професорка разредне наставе
 4. Бранка Матијевић, професорка разредне наставе, педагошка саветница

 

Стручни актив за развојно планирање:

 1. Тања Ручнов, проф.српског језика
 2. Весна Грегец, проф.енглеског језика
 3. Драгана Кукобат, проф.музичке културе
 4. Клара Криштовац, магистар ликовне културе 
 5. Бранка Матијевић, проф.разредне наставе
 6. Гордана Раденковић, проф.разредне наставе
 7. Мирјана Мајцан, проф. разредне наставе
 8. Слађана Златић, проф.разредне наставе
 9. Срђан Јончић, педагог
 10. Тијана Савић, психолог

 

Тим за самовредновање:

 1. Срђан Јончић, педагог
 2. Драгана Веселиновић, професор разредне наставе
 3. Љиљана Мијаиловић, професор разредне наставе
 4. Вања Чоловић, професор енглеског језика
 5. Маја Медар Цигановић, професор историје
 6. Наташа Милетић, професор технике и информатике
 7. Кристина Благојевић, професор разредне наставе
 8. Нада Вељановски Ковачевић, родитељ
 9. Милица Милашиновић, помоћно особље

 

Тим за програм заштите животне средине:

 1. Живославка Тирнанић, професор географије
 2. Мирјана Стојковић Шуштершић, професор биологије
 3. Елијана Настасијевић, професор разредне наставе

 

Тим за сарадњу са локалном самоуправом:

 1. Сунчица Димитријевић, професор разредне наставе
 2. Тања Маљоковић, професор разредне наставе–библиотекар
 3. Драгана Кукобат, професор музичке културе

 

Тим за сарадњу са родитељима:

 1. Тијана Савић – психолог
 2. Зоран Алексић, професор физике
 3. Елизабета Аџић,наставник разредне наставе

 

Тим за ИОП:

 1. Смиљана Павловић, директор школе
 2. Наташа Милосављевић, помоћник директора
 3. Тијана Савић, психолог
 4. Срђан Јончић, педагог
 5. Слађана Златић, професор разредне наставе
 6. Гордана Каитовић, професор српског језика

 

Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Ивана Глувић, проф. биологије
 2. Тијана Савић, психолог
 3. Драгана Кукобат, проф. музичке културе
 4. Бојана Матејић, професор разредне наставе
 5. Марина Филиповић, професор разредне наставе
 6. Дамјан Девић, проф. физичког васпитања
 7. Срђан Јончић, педагог
 8. Мирјана Марковић, помоћно особље
 9. Нада Вељановски Ковачевић, родитељ

 

Одржавање сајта школе:

 1. Наташа Милетић
 2. Богдан Јованов

 

Школски часопис и Летопис:

 1. Тања Ручнов
 2. Слађан Игњатовић

 

Комисија за израду Плана рада школе:

 1. Павловић Смиљана, директор
 2. Милосављевић Наташа, помоћник директора
 3. Јончић Срђан, педагог
 4. Милетић Наташа, проф. ТИО-а

 

Црвени крст:

 1. Шундић Александра, проф. разредне наставе
 2. Глувић Ивана, проф. биологије

 

Пријатељи деце:

 1. Анђелковић Биљана, проф разрдедне наставе
 2. Станковић Тања, проф. математике
 3. Костић Маријана, проф. ликовне културе
 4. Кукобат Драгана, проф музичке културе
 5. Каитовић Гордана, проф. српског језика